เมนูหลัก

 
หน้าแรก
โรงแรมที่พักในจังหวัดแพร่
ร้านอาหารในจังหวัดแพร่
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
สินค้า OTOP จังหวัดแพร่
ผู้ดูแลระบบเว็บไชต์
ปฏิทินฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผล
กำหนดพิธีเปิด-ปิด
ทำเนียบผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

 

แบบสั่งทำป้ายประชาสัมพันธ์ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 17 – 19  ธันวาคม  2557  ณ  จังหวัดแพร่

 

  

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ   ระดับ สพป.

กำหนดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ  ระดับ สพป.

ตารางการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ   ระดับ สพม.

กำหนดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ  ระดับ สพม.

คู่มือการแข่งขันซูโดกุ (สพป.และสพม.) 
สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคเหนือ

 
 

ผู้ประสานงานการจัดแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคเหนือ

DOWNLOAD

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่เจ้าภาพ ขอให้เขตทุกพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้ากิจกรรมพััฒนาผู้เรียน(เพิ่มเติม) ในกิจกรรม คำคม Crossword Amath และโซโดกุ หากเขตพื้นที่ใดจะขอแก้ไขรายชื่อหรือยังดำเนินการบันทึกผลการแข่งขันยังไม่เรียบร้อยหลังวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้ทำหนังสือยืนยันจำนวนทีมที่จะเข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรม ส่งแฟกซ์ให้ดังนี้  
  1.โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดประถมศึกษา(ลู่ประถม) ส่งแฟกซ์ถึง  สพป. แพร่เขต 1
  2.โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดมัธยมศึกษา(
ลู่มัธยม) ส่งแฟกซ์ถึง สพม.37
  ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 พร้อมกับประสาน admin ระดับภาคโดยด่วน!

 
 

 
 

กำหนดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

รายการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน สพม. สถานที่แข่งขัน สพป.
1.กิจกรรมคำคม ห้องประชุม 1 สพม.37 รร.อนุบาลแพร่
2.เอแม็ทและซูโดกุ รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ รร.อนุบาลแพร่
3.ครอสเวิร์ด รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ รร.อนุบาลแพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

Download 

 
 

แนวทางการดำเนินงานของเขต ในการส่งข้อมูล ให้กรอกคะแนนในโปรแกรมเดิมของระดับเขต 4กิจกรรมที่แข่งขัน แล้วยืนยันผลคะแนน เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการทำงานของเขต จะทำต้องกรอกคะแนน ให้เสร็จภายในวัที่ 24 เมษายน 2558 นี้ ทางทีมงาน สพฐ. จะโอนรายชื่อไประดับภาคเอง ระดับภาคจะแข่งขันไม่เกินวันที่ 8พ.ค.58 ระดับชาติแข่งไม่เกินวันที่ 15 พ.ค. 58

 
 

ในการจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลือนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

เบอร์ผู้รับผิดชอบ ระดับ สพป. นายบัญญัติ นันทะพงษ์ โทร 086-6723218 , นายบรรเจิด มุ้งทอง โทร 081-9801854

เบอร์ผู้รับผิดชอบ ระดับ สพม. นายเฉลียว  พันธุ์อุดมศักดิ์  โทร 081-5314493

 
 

 
 

เว็บรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 64


 
 

แจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขัน ของระดับ สพป.

1.  Web page CMS ม .1-3  เปลี่ยนจากสนามแข่งขันโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เป็น โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ จากเวลา 09.00-12.00 น. เป็น 13.00  - 16.00 น.  โดยให้รายงานตัวที่โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
2.การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D ม.1 -3 เปลี่ยนจากโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เป็น โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม  อ.สูงเม่น เวลาเดิม 09.00-14.00 น. โดยให้รายงานตัวที่โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

3. ขับขานประสานเสียงเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ เป็น ห้องประชุม สักทอง สพป.แพร่ 1 วัน เวลา เดิม
4. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 และ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
    4.1 หลังจากจัดวงเสร็จแล้ว ให้เวลาทดสอบเสียงไม่เกิน 3 นาที และให้ครูช่วยเหลือได้
    4.2 ให้เวลาแต่ละวงแนะนำวงได้ไม่เกิน 15วินาที
    4.3 เวลาในการบรรเลงขึ้นอยู่กับทางเพลงของแต่ละวง
    4.4 เฉพาะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 เปลี่ยนเวทีจากอาคารคณะวิชาช่างไฟฟ้าและอีเล็กรอนิกส์เป็นอาคารวิทยบริการ และเลื่อนเวลาแข่งขันจาก 9.00-17.00 น. เป็น 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น เนื่องจากกรรมการตัดสินเป็นชุดเดียวกันกับการแข่งขันการบรรเลงวงเครื่อง สายวงเล็ก ป.1-ม.3

 
 

กำหนดพิธีปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ ฯ กอเปา อบจ.แพร่) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คลิ๊ก Download

ประชาสัมพันธ์ รถโดยสารที่ใช้ในการรับส่ง เมืองแพร่-รอบเวียง และ สายร้องกวาง-เมืองแพร่ คลิ๊ก Download

ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน  ในวันที่่  17 ธันวาคม  2557  ดังรายละเอียดหนังสือเชิญประชุม    ดาวโหลดหนังสือ   ร.ร.ในจังหวัดแพร่    ร.ร.ต่างจังหวัดแพร่    ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กรรมการตัดสินสิ่งต้องเตรียมเอกสารมาในวันที่ติดสิน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว และรับรองสำเนา
2. บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าพาหนะที่พักเหมาจ่าย(เขียนคนละ 1 ฉบับ) การอนุมัติ/อนุญาตโดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของกรรมแต่ละบุคคล(ครูคือ ผอ.โรงเรียน / ศน คือ ผอ.เขตฯ) ตามแบบที่แนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดแพร่

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดแพร่

แจ้งกรรมการตัดสินทักษะวิชาการทุกท่าน
กรรมการตัดสินสิ่งที่ต้องเตรียมเอกสารมาในวันที่ตัดสิน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว และรับรองสำเนา
2. บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าพาหนะ
ที่พักเหมาจ่าย(เขียนคนละ 1 ฉบับ) การอนุมัติ/อนุญาตโดยให้ผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดของกรรมการแต่ละบุคคล(ครูคือ ผอ.โรงเรียน / ศน คือ ผอ.เขตฯ)   

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
 


ขณะนี้ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัว
นักเรียน /ครู ได้แล้ว
  3-12 ธ.ค. 2557 ให้นักเรียนและคุณครู
เข้าไป upload  รูปภาพได้เลย หากตัวหนังสือที่ออกมา ตกสระทั้งบนและล่าง
แนะนำให้ท่านเปลี่ยน  บราวเซอร์ในการเปิดหน้าเว็บ
         การแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัว 
กรณียังไม่ใช้สิทธิ์หรือใช้ไม่เต็มสิทธิ์ เช่น มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ 3 คน แต่เปลี่ยนไป1 สามารถเปลี่ยนได้อีก2คน ให้นำเอกสารตัวจริงมาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในวันแข่งขัน ณ จุดรายงานตัว (โดยให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน)  และเตรียมเอกสารให้ครบ  เพื่อความรวดเร็ว
        กรณีประเภทเดี่ยวมาแข่งขันไม่ได้ /ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน ให้ถือว่าสละสิทธิ์
สาเหตุโรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

 
 


การรายงานตัว  ณ  จุดแข่งขัน
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกัด สพม. 
เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของ สพม.
สาเหตุโรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล  โดยเฉพาะข้อที่  3  มีเยอะมาก   ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนออกหนังสือให้ถูกระเบียบของทางราชการกันด้วย   ถ้าในวันรายงานตัว  ณ จุดแข่งขัน  เอกสารไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณาให้มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ  ทั้งสิ้น

 
 

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพม. 37  โดยด่วน  เพื่อจะได้ประสานดำเนินการต่อไป ก่อนวันที่  25 พ.ย. 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม.
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป.
ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม.
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป.

 
 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาจัดการแข่งขันกิจกรรมการขับร้องเพลง สังกัด สพป.

    ขอเปลี่่ยนแปลงวัน-เวลา จัดการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลง 4 กิจกรรม ดังนี้
      1. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      2. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      3. การขับร้องเพลงสากล ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาครม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      4. การขับร้องเพลงพรราชนิพนธ์ ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      5. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย, หญิง ม.1- ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      6. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย, หญิง ม.1- ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      7. การขับร้องเพลงสากล ชาย, หญิง ม.1 -ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
     8. การขับร้องเพลงพรราชนิพนธ์ ชาย, หญิง ม.1- ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม

 
 

แจ้งเรื่อง "การเปลี่ยนตัวหรือแก้ไขชื่อ ให้ทำการแนบไฟล์ไปกับโปรแกรม ส่วนเอกสารฉบับจริงส่งที่จุดรายงานตัววันแข่ง"

กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยสถาบันภาษาไทย สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ได้หารือเกี่ยวกับการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ในงานศิลหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 ว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ท่านได้นำหนังสือนามานุกรม หนังสือวรรรคดีไทย และจะเผยแพร่ให้ถึงครูและนักเรียนจึงอยากให้นำไปแทรกไว้ในการถามตอบวรรณคดีในส่วนของภาษาไทยโดยทางส่วนกลางจะเป็นจัดทำข้อสอบให้ 20 ข้อ (อ่านวรรณคดีที่เป็น PISA) อยากให้ครูฝึกนักเรียนให้รับรู้ในเรื่องนี้ก่อนเบื้องต้น ส่วนในการแข่งขันระดับชาตินั้นจะไม่มีบรรจุในกิจกรรมแต่มีแทรกเป็นการเปิดเป็นตัวอย่างแบบถามตอบแล้วมีหนังสือเป็นรางวัลและในส่วนของแต่ละภาคท่านก็จะนำหนังสือไปแจกให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูง จึงขอแจ้งให้กับ สพม.ที่เข้าร่วมการแข่งขันให้ทราบ

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกรรมการผู้ตัดสินกิจกกรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปี 2557 ณ จังหวัดแพร่

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ (ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ)

 
 

***แนวทางการแก้ไข การแข่งขัน ผิดลู่ สป./สพม.
-----------------------------------------------------------
ปัญหานี้ต้องแก้ปัญหานะครับ ไม่อย่างนั้น ถ้าชนะที่ 1-3 เป็นตัวแทนระดับชาติ อาจจะมีประท้วงได้นะครับ

1.แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เรื่องของประกาศ สพฐ.ข้อ8 ในข้อผิดพลาด และสรุปแนวทางการแก้ปัญหา ทั้ง สพป.และสพม....
2.นำทีมที่ชนะเลิศ .สพป มาแข่งกับทีมที่ชนะเลิศ สพม.ใครชนะเป็นตัวแทน สพม. โดยเพิ่มทีมโรงเรียนใหม่เข้าในระบบ ใส่คะแนน ยืนยันผลใหม่ เรื่องลำดับใหม่อาจมีผลต่อทีมเก่า ลองพิจารณาคะแนนให้ดีครับ
3.เลื่อนลำดับ สพป.ใหม่โดย ยกเลิกประกาศ แล้วลบทีมชนะเลิศ ออกจากระบบแล้วยืนยันผลใหม่
4.ไปรีเซ็ตตัวแทนใหม่ที่ ระบบadmin เมนูตัวแทนระดับภาค ล่างสุดจะมีให้คลิกรีเซ็ต ทำทั้ง สพม.และ สพป.

*****แนวทางการโอนข้อมูล สู่ระดับภาค โปรดตรวจสอบ รายชื่อนักเรียนกิจกรรมให้เรียบร้อย(ตรวจสอบให้ดีนะครับ) ไปที่ admin >ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาค >แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาคคลิกที่นี่ เขตไหนแข่งเสร็จก็แจ้งโอนได้เลยนะครับ ระบบจะแจ้งสถานะพร้อมโอน ซึ่งทาง GOD ระดับภาคโอนชื่อจากเขตของทางท่าน เว็บระดับภาค ถ้าโอนเมือไร่ รายชื่อจะแก้ไขไม่ได้ จะต้องทำตามระเบียบของแก้ไข เปลี่ยนตัวของระดับภาค

*****ประกาศตัวแทนแข่งต่อ สำหรับ สพม.ที่แข่งรวมหลายกลุ่ม ที่ไม่แสดงรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ไปที่ admin >ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>[[[Reset ตัวแทนใหม่ โดยเอาชนะเลิศเป็นตัวแทน]]]

 
 

อัพเดทห้องพักแบบโฮมสเตย์ มีอุปกรณ์ครบ สามารถติดต่อ คุณณัฐการณ์ วงศ์ฉายา บ้านทุ่งโฮ้ง ห่างจากศาลากลาง 4 ก.ม. ห่างจากสถานที่เปิดการแข่งขัน 2 ก.ม. มีหลายหลัง สามารถรองรับได้ 10-20 คน มีจำนวน 3 หลัง **รองรับได้ 30-40 คน มี 4ห้องน้ำ มีห้องพักอาจารย์ ด่วน โทร 0861980091

อัพเดท 3/11/57 สถานที่พัก download

อัพเดท 06/10/57 สถานที่พักโรงแรมในจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

http://www.sesa37.go.th/prnorth64/map/hotel1.xlsx
สถานที่พักวัดและโรงเรียน
http://www.sesa37.go.th/prnorth64/map/hotel2.xlsx

 
 

ลำดับที่การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดแพร่

คลิกที่นี่

 
 

 
 

 ประชาสัมพันธ์แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้เรียบร้อย  ก่อนทำการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค   และท่านสามารถดูแผนที่สถานที่แข่งขันได้ที่นี่  คลิก

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

.......................
 โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่ 15 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2557
 ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
 ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน 30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

 
 

   แจ้งโรงเรียนและศูนย์กลุ่มสาระฯ ที่ทำหน้าที่ในการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร และกรรมการตัดสิน หากกระบวนการพิมพ์ข้อความ รูปแบบผิดเพี้ยนไม่เหมาะสมขอให้ท่านได้ดาวน์โหลด Font ที่เข้ากันกับระบบไปใช้เพื่อการพิมพ์ดังกล่าว ให้ท่าน Downlond Font ได้ที่นี่่

 
 

เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย

 
 

     เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech…
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]  …. เกณฑ์ใหม่…..
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2

 
 

    สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น

- แบ่งระดับการแข่งขันเป็น

1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

 

 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กำแพงเพชร เขต 1 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 0812804332
2. สพป. กำแพงเพชร เขต 2 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711
3. สพป. ตาก เขต 1 นายสมยศ ต่ายแก้ว 0979979863
4. สพป. ตาก เขต 2 นายพัชรพงศ์ คำฤทธิ์ 0932987597
5. สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นายเสรี กวระสูตร 0847773887
6. สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นายกมล หมีอิ่ม 0884378655
7. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ 0862356961
8. สพป. น่าน เขต 1 นางอรวรรณ ติลสาร 0827655162
9. สพป. น่าน เขต 2 นายประเชิญ ยาอุด 0899525938
10. สพป. พะเยา เขต 1 นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ 0882672989
11. สพป. พะเยา เขต 2 ปิยนาถ ชาวน่าน 0857234474
12. สพป. พิจิตร เขต 1 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0882721988
13. สพป. พิจิตร เขต 2 นายทศพล พูลพุฒ 0872112200
14. สพป. พิษณุโลก เขต 1 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ 093-2906585
15. สพป. พิษณุโลก เขต 2 นางลำพึง อ้นหนู 0898585411
16. สพป. พิษณุโลก เขต 3 นายวินัย ปานโท้ 0871975605
17. สพป. ลำปาง เขต 1 เพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร 088-252-1751
18. สพป. ลำปาง เขต 2 นายกฤษฎา มณีเชษฐา 0908939162
19. สพป. ลำปาง เขต 3 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 08 9956 4047
20. สพป. ลำพูน เขต 1 นายปรัชญา จินะฟอง 0891927594
21. สพป. ลำพูน เขต 2 นางกรรณิการ์ โพธา 0837659192
22. สพป. สุโขทัย เขต 1 นายพัลลภ พุฒตาล 0895622552
23. สพป. สุโขทัย เขต 2 นายมุนินทร มาตมุงคุณ 0894601573
24. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นายจักรกฤช แก้วสุข 0931353887
25. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นายคำรณ จวนอาจ 0882782087
26. สพป. อุทัยธานี เขต 1 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 0865926721
27. สพป. อุทัยธานี เขต 2 นายวิเชียร จันทร 0959589995
28. สพป. เชียงราย เขต 1 ณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
29. สพป. เชียงราย เขต 2 นายอนุรักษ์ พรมเลข 0995624494
30. สพป. เชียงราย เขต 3 ว่าที่ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ 0895560807
31. สพป. เชียงราย เขต 4 นายบุญธรรม จอมมงคล 0899980638
32. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 0831547465
33. สพป. เชียงใหม่ เขต 2 นางสาววาสนา เพลัย 0892629479
34. สพป. เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวกัลป์ ณ เชียงใหม่ 086 913 9050
35. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 บัวจันทร์ สุริโย 084985951
36. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 นางเกศราพร นะจา 087-1730071
37. สพป. เชียงใหม่ เขต 6 วิไลพรรณ ศรีวิชัย 0856214458
38. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 บุญโยม เกยเลื่อน 0898587254
39. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 นายเทิดชาย สุขโทน 09-4629-8665
40. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล 0801674356
41. สพป. แพร่ เขต 1 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง 0833222442
42. สพป. แพร่ เขต 2 นางสรวงสุดา เสนากูล 0884365542
43. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
44. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายสมคิด ศรีธร 080-1225455
45. เว็บทดสอบสพป.

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ 090-490966
2. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2
3. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม 0815301584
4. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 admin 0987698035
5. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5
6. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6 นายอิศราวิทย์ จริยา 086-1838868
7. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง 0869164687
8. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2 นายจิรันดร เองศิลป์ 0946080899
9. สพม. เขต 35 ลำปาง 1
10. สพม. เขต 35 ลำปาง 2 นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ 082-6425962
11. สพม. เขต 35 ลำปาง 3 นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย 0931328177
12. สพม. เขต 35 ลำพูน
13. สพม. เขต 36 พะเยา นางสาวนุสรา ปัญญานะ 0896376631
14. สพม. เขต 36 เชียงราย นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ 087-8111980
15. สพม. เขต 37 น่าน 1 นายธวัช พรมี 0857066925
16. สพม. เขต 37 น่าน 2 นายภคพล วัฒนะ 082-8978460
17. สพม. เขต 37 แพร่ 1 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว 054511104
18. สพม. เขต 37 แพร่ 2 นางวารุณี อรุณ 0866549588
19. สพม. เขต 38 ตาก 1 วัชระ วงษ์ดี 0845952366
20. สพม. เขต 38 ตาก 2 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง 0812846450
21. สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 นางสาวภัทร์วดี มูลดี 0877329845
22. สพม. เขต 38 สุโขทัย 2
23. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม 0836204406
24. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง 0818888161
25. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 ลัดดาวรรณ ศรีฉิม 09-1152-9296
26. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 นางภิมุขสุดา ไวยกูล 0821607754
27. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 นายวสันต์ บุญประกอบ 0871861903
28. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม 0816607989
29. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 ปิยะธิดา สิริโรจนมัย 0910103336
30. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 นางศิริภรณ์ จุลฬา 0867377855
31. สพม. เขต 41 กำแพงเพชร นายหยก มีผิว 0841799637
32. สพม. เขต 41 พิจิตร นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ 0850516649
33. สพม. เขต 42 นครสวรรค์ ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 0988265147
34. สพม. เขต 42 อุทัยธานี ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 0988265147
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพม. เขต 37 แพร่ 2 15-16 สิงหาคม 2014
2 สพป. อุทัยธานี เขต 2 28-29 สิงหาคม 2014
3 สพป. พะเยา เขต 1 29-31 สิงหาคม 2014
4 สพป. แพร่ เขต 2 1-2 กันยายน 2014
5 สพป. ตาก เขต 1 6-8 กันยายน 2014
6 สพม. เขต 41 กำแพงเพชร 18-19 กันยายน 2014
7 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 15 สิงหาคม - 13 กันยายน 2556
8 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 18-23 กรกฎาคม 2557
9 สพป. แพร่ เขต 1 1-2 สิงหาคม 2557
10 สพม. เขต 37 น่าน 2 8-9 สิงหาคม 2557
11 สพป. เชียงราย เขต 4 15-16 สิงหาคม 2557
12 สพป. ลำปาง เขต 1 16-18 สิงหาคม 2557
13 สพม. เขต 36 เชียงราย 20-22 สิงหาคม 2557
14 สพม. เขต 37 น่าน 1 22-23 สิงหาคม 2557
15 สพม. เขต 36 พะเยา 25-26 สิงหาคม 2557
16 สพป. เชียงราย เขต 3 26 สิงหาคม - 13 กันยายน 2557
17 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 29-30 สิงหาคม 2557
18 สพม. เขต 35 ลำปาง 3 2-3 กันยายน 2557
19 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 2-3 กันยายน 2557
20 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 4-5 กันยายน 2557
21 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 5-7 กันยายน 2557
22 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 5-6 กันยายน 2557
23 สพป. สุโขทัย เขต 2 5-7 กันยายน 2557
24 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 8-9 กันยายน 2557
25 สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 8-9 กันยายน 2557
26 สพม. เขต 42 อุทัยธานี 8-9 กันยายน 2557
27 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 11-12 กันยายน 2557
28 สพป. อุทัยธานี เขต 1 11-12 กันยายน 2557
29 สพป. ลำปาง เขต 3 11-12 กันยายน 2557
30 สพป. พิจิตร เขต 2 11-12 กันยายน 2557
31 สพม. เขต 38 ตาก 1 12-13 กันยายน 2557
32 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 12-14 กันยายน 2557
33 สพป. น่าน เขต 2 12-13 กันยายน 2557
34 สพป. ลำปาง เขต 2 12-13 กันยายน 2557
35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 13-14 กันยายน 2557
36 สพม. เขต 41 พิจิตร 13-14 กันยายน 2557
37 สพป. เชียงราย เขต 2 15-19 กันยายน 2557
38 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 18-19 กันยายน 2557
39 สพป. ลำพูน เขต 2 18 กันยายน 2557
40 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 19-20 กันยายน 2557
41 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 19-20 กันยายน 2557
42 สพป. พิจิตร เขต 1 19-20 กันยายน 2557
43 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557
44 สพป. เชียงราย เขต 1 25-27 กันยายน 2557
45 สพม. เขต 38 ตาก 2 29-30 กันยายน 2557
46 สพป. น่าน เขต 1 2-3 ตุลาคม 2557
47 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 3-5 ตุลาคม 2557
48 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 6-7 ตุลาคม 2557
49 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 7 ตุลาคม 2557
50 สพป. พะเยา เขต 2 8-9 ตุลาคม 2557
51 สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 9-10 ตุลาคม 2557
52 สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 9-10 ตุลาคม 2557
53 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 9-10 ตุลาคม 2557
54 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 11 ตุลาคม - 11 ธันวาคม 2557
55 สพป. พิษณุโลก เขต 3 11-12 ตุลาคม 2557
56 สพป. พิษณุโลก เขต 2 15-17 ตุลาคม 2557
57 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 28-30 ตุลาคม 2557
58 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 3-5 พฤศจิกายน 2557
59 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 4-5 พฤศจิกายน 2557
60 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 6-7 พฤศจิกายน 2557
61 สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 8-9 พฤศจิกายน 2557
62 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 10-11 พฤศจิกายน 2557
63 สพป. สุโขทัย เขต 1 25 พฤศจิกายน 2557
64 การศึกษาพิเศษ 17-19 ธันวาคม 2557
65 สพป. ลำพูน เขต 1 1 พฤษภาคม 2558
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 14
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 214
สัปดาห์ที่แล้ว 284
เดือนนี้ 823
เดือนที่แล้ว 1,414
ปีนี้ 10,782
ทั้งหมด 1,010,636
 

 

Download

*โลโก้งานศิลปหัตถกรรมฯ

*โลโก้งานศิลปหัตถกรรมฯ(ความหมาย)

*ป้ายประชาสัมพันธ์(แแบที่1)

*เพลงงานศิลปหัตถกรรมฯ

*Spot โฆษณางานศิลปหัตถกรรมฯ

 
 

แบบสั่งทำป้ายประชาสัมพันธ์ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 17 – 19  ธันวาคม  2557  ณ  จังหวัดแพร่

ป้ายขวางถนน  ขนาด 8 X 1 เมตร

ป้ายคัทเอาท์ใหญ่  วางจำนวน 8 จุด รอบจังหวัดแพร่

แบบสั่งเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64