ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 96.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.4 ทอง 16  
18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.2 ทอง 18  
19 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.2 ทอง 20  
22 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.6 ทอง 22  
23 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.4 ทอง 23  
24 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.6 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.6 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.2 เงิน 28  
29 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.2 เงิน 28  
30 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.8 เงิน 30  
31 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.6 เงิน 31  
32 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.4 เงิน 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.2 เงิน 33  
34 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.6 เงิน 34  
35 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.6 เงิน 34  
36 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.6 เงิน 34  
37 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.4 เงิน 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.2 เงิน 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน