ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.4 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.4 เงิน 15  
17 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.8 เงิน 17  
18 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.6 เงิน 18  
19 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.6 เงิน 18  
20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.4 เงิน 20  
21 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 69.2 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.6 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.8 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66.8 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66.4 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64.8 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64.8 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 63.8 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62.8 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62.2 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.4 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60.2 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 59.6 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59.6 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 58.4 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 55.2 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 54.8 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 51.6 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 49.2 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 47.6 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน