ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมตตาศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.1 ทอง 12  
13 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.3 เงิน 13  
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.3 เงิน 14  
15 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74.6 เงิน 17  
18 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74.3 เงิน 18  
19 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.3 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.3 เงิน 21  
22 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.3 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.6 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน