ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 32  
39 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 32  
40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 32  
41 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 32  
42 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 32  
43 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน