ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.5 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66.5 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.5 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62.5 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62.5 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 62.5 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสุนทรศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60.5 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.5 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน