ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.3 ทอง 7  
9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.3 ทอง 13  
14 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.3 ทอง 13  
15 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.3 ทอง 17  
18 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.3 ทอง 18  
19 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.3 ทอง 18  
20 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.3 ทอง 18  
21 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.3 ทอง 18  
22 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.3 ทอง 18  
23 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.3 ทอง 25  
26 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.3 ทอง 30  
31 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.6 ทอง 31  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.3 ทอง 32  
33 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 33  
37 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.3 เงิน 38  
39 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.3 เงิน 38  
40 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.3 เงิน 38  
41 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.3 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน