ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.68 ทอง 6  
7 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.37 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.34 ทอง 11  
12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.99 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.02 ทอง 15  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.01 ทอง 16  
17 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.34 ทอง 18  
19 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.99 เงิน 26  
27 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.33 เงิน 27  
30 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.99 เงิน 30  
31 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.01 เงิน 33  
34 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.67 เงิน 35  
37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 39  
41 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.68 เงิน 41  
42 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.34 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน