ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.33 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69.33 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน