ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.43 ทอง 7  
8 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.57 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.12 ทอง 9  
10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.7 ทอง 11  
12 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.52 ทอง 12  
13 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.56 เงิน 13  
14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.39 เงิน 14  
15 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.23 เงิน 15  
16 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.63 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.98 เงิน 18  
19 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.82 เงิน 19  
20 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.98 เงิน 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.99 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.98 เงิน 24  
25 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.63 เงิน 25  
26 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72.91 เงิน 26  
27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72.49 เงิน 28  
29 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.99 เงิน 29  
30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70.48 เงิน 31  
32 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.03 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.82 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.16 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65.66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65.35 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63.08 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน