ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.7 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.7 เงิน 8  
9 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.7 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77.3 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.3 เงิน 10  
12 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 12  
16 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.7 เงิน 16  
17 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.3 เงิน 17  
18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.3 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.3 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.7 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63.7 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน