ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95.2 ทอง 5  
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.6 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง 11  
13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.4 ทอง 13  
15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.4 ทอง 13  
16 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.4 ทอง 13  
17 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.6 ทอง 17  
19 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 19  
21 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.2 ทอง 23  
25 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 26  
27 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.6 ทอง 27  
28 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.4 ทอง 29  
30 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.6 ทอง 31  
32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.4 ทอง 32  
33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.8 ทอง 34  
35 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.6 ทอง 35  
36 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.4 ทอง 36  
37 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.4 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.4 เงิน 39  
40 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63.8 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61.8 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61.8 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.2 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน