ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.25 ทอง 8  
10 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.25 ทอง 14  
16 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.25 ทอง 14  
17 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.5 เงิน 25  
26 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.25 เงิน 26  
27 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.25 เงิน 29  
30 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.75 เงิน 30  
31 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.75 เงิน 32  
33 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.25 เงิน 33  
34 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.25 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68.25 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.75 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.5 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.25 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66.5 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน