ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 58 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 58 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 58 เข้าร่วม 16  
21 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 58 เข้าร่วม 16  
22 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 57 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 57 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 57 เข้าร่วม 22  
26 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 57 เข้าร่วม 22  
27 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57 เข้าร่วม 22  
28 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 56 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 55 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนกิตติพิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน