ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 52 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 49 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 47 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 46 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 45 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 40 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 36 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 35 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 34 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 34 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 34 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 32 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 32 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 32 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 30 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 30 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 29 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 29 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 24 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 24 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 23 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 22 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 21 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 21 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 20 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 19 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 18 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน