ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.8 เงิน 17  
18 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.4 เงิน 18  
19 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68.8 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68.6 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.8 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 67.6 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.8 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.6 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66.2 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65.8 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65.8 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64.8 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน