ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.88 เงิน 7  
8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.13 เงิน 9  
10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.38 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.13 เงิน 11  
12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 24.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 23.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 23.5 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 22.75 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 22.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 21 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 21 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 21 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 20.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 20.5 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 20 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 20 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 19.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 18 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 17.5 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 17 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 16 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 16 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 16 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 16 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 15.5 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 15.13 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 15 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 14.63 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 14.5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 14.13 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 13.5 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 13.5 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 13 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 9.5 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน