ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.04 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.63 เงิน 4  
5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.58 เงิน 5  
6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.42 เงิน 8  
9 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.92 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.21 เงิน 10  
11 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 58.88 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 37 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 37 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 36.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 36.5 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 35.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 35.5 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 34 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 33.75 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 33.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 32.75 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 32.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 32 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 31 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 31 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 30.5 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 30.5 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 30.5 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 30 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 30 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 30 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 28.5 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 28.5 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 28 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 26.5 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 25 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 24.5 เข้าร่วม 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน