ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.4 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.8 ทอง 11  
13 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.8 ทอง 14  
16 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.6 เงิน 18  
19 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.6 เงิน 18  
20 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.2 เงิน 20  
21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.2 เงิน 20  
22 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.4 เงิน 23  
24 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.4 เงิน 23  
25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.4 เงิน 23  
26 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.2 เงิน 26  
27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.2 เงิน 26  
28 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.8 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.8 เงิน 28  
30 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.2 เงิน 30  
31 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.8 เงิน 33  
34 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.4 เงิน 34  
35 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.2 เงิน 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.2 เงิน 35  
37 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.6 เงิน 38  
39 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.4 เงิน 39  
40 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.8 เงิน 40  
41 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.4 เงิน 41  
42 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63.8 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61.2 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน