ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนไตรภพวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.1 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.3 ทอง 10  
11 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.05 ทอง 11  
12 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.05 ทอง 11  
13 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.9 ทอง 14  
15 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.7 ทอง 15  
16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.45 ทอง 16  
17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.65 ทอง 18  
19 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.2 ทอง 19  
20 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.2 ทอง 19  
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.8 ทอง 21  
22 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.1 ทอง 22  
23 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.8 ทอง 24  
25 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.7 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.5 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.2 ทอง 27  
28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.2 ทอง 27  
29 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.9 ทอง 29  
30 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.9 ทอง 29  
31 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.15 ทอง 31  
32 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.65 เงิน 32  
33 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.5 เงิน 33  
34 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.3 เงิน 34  
35 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.2 เงิน 35  
36 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.4 เงิน 36  
37 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.3 เงิน 37  
38 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76.2 เงิน 38  
39 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.9 เงิน 40  
41 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.1 เงิน 41  
42 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.3 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน