ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 6  
10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง 6  
11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 6  
12 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 6  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 6  
14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 6  
15 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 6  
16 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 6  
17 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 6  
18 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 18  
23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 18  
24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 18  
25 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 18  
26 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 18  
27 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 27  
29 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 27  
30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 27  
31 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 27  
32 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 27  
33 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 36  
40 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 36  
41 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 41  
43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 41  
44 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน