ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.2 ทอง 12  
14 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.6 ทอง 16  
18 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.6 ทอง 16  
19 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.6 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.8 เงิน 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.8 เงิน 24  
26 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.6 เงิน 26  
27 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.4 เงิน 27  
28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.2 เงิน 28  
29 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.8 เงิน 30  
31 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.2 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.8 เงิน 33  
34 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.8 เงิน 33  
35 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.6 เงิน 35  
36 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.4 เงิน 36  
37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.4 เงิน 36  
38 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.2 เงิน 38  
39 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.8 เงิน 39  
40 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.8 เงิน 39  
41 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.8 เงิน 39  
42 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.8 เงิน 39  
43 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.6 เงิน 43  
44 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.6 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน