ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 61 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน