ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.4 ทอง 6  
8 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.2 ทอง 12  
14 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.2 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.2 ทอง 19  
20 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.4 ทอง 26  
27 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.4 ทอง 26  
28 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.8 เงิน 29  
30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.8 เงิน 30  
31 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน