ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.6 ทอง 10  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.6 ทอง 10  
13 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.6 ทอง 10  
14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.4 ทอง 14  
15 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.2 ทอง 15  
17 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.8 ทอง 19  
20 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 22  
24 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.8 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.8 ทอง 24  
26 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.8 ทอง 24  
27 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.6 ทอง 27  
28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 29  
30 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.8 ทอง 30  
31 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.4 ทอง 31  
32 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.4 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.6 ทอง 33  
34 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.4 ทอง 34  
35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.2 ทอง 35  
36 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.8 ทอง 39  
40 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.6 ทอง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน