ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.8 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.4 ทอง 15  
17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.4 ทอง 19  
21 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.2 ทอง 21  
23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.6 ทอง 23  
24 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.6 ทอง 27  
28 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.6 เงิน 31  
32 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.8 เงิน 33  
34 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.8 เงิน 33  
35 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.8 เงิน 33  
36 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.6 เงิน 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.2 เงิน 37  
38 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.6 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.8 เงิน 39  
40 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 40  
41 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 68.4 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.6 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน