ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.8 ทอง 4  
6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.4 ทอง 8  
10 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.4 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.8 ทอง 17  
19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.4 เงิน 21  
22 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.4 เงิน 22  
23 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.8 เงิน 23  
24 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.8 เงิน 23  
25 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.6 เงิน 25  
26 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.6 เงิน 25  
27 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.2 เงิน 27  
28 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.8 เงิน 28  
29 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.8 เงิน 28  
30 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.4 เงิน 30  
31 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.2 เงิน 31  
32 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71.8 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69.6 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 68.8 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.6 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 68.4 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64.8 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64.8 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.2 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62.4 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.6 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61.2 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน