ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 45 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 45 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 40 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 40 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 40 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 35 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 35 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 35 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 35 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 35 เข้าร่วม 17  
22 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 35 เข้าร่วม 17  
23 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 30 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 30 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 30 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 30 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 25 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 25 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 25 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 25 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 25 เข้าร่วม 27  
32 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 25 เข้าร่วม 27  
33 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 20 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 20 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 15 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 10 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 10 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนหนองโพพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 10 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 10 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 5 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 5 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน