ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.2 ทอง 6  
8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.2 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.2 ทอง 6  
10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.2 ทอง 6  
11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.4 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.8 ทอง 17  
19 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.6 ทอง 19  
20 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.6 ทอง 19  
21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.4 ทอง 21  
23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.4 ทอง 21  
24 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.8 ทอง 25  
27 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.8 ทอง 25  
28 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.6 ทอง 28  
30 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.6 ทอง 28  
31 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.2 ทอง 31  
32 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.2 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.8 ทอง 34  
35 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.6 ทอง 35  
36 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.6 ทอง 36  
37 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.8 ทอง 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.2 ทอง 39  
40 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.6 ทอง 41  
42 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.05 ทอง 42  
43 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.4 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน