ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 98.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 97.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัชรชัย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.08 ทอง 8  
9 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.74 ทอง 9  
10 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.13 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.11 ทอง 13  
14 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.26 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.21 เงิน 15  
16 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.58 เงิน 16  
17 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.3 เงิน 17  
18 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.89 เงิน 18  
19 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.35 เงิน 19  
20 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.92 เงิน 20  
21 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.46 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74.28 เงิน 23  
24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.85 เงิน 25  
26 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.5 เงิน 26  
27 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.05 เงิน 27  
28 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.87 เงิน 28  
29 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.5 เงิน 29  
30 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.35 เงิน 30  
31 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 69.87 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 69.7 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68.8 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67.57 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.48 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.12 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.59 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65.32 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 30 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 28.77 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 28 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 28 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 28 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน