ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 11  
14 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนปวีณาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 16  
21 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61 ทองแดง 16  
22 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 22  
28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 22  
29 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 22  
30 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 22  
31 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 22  
32 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 22  
33 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 22  
34 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 22  
35 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 22  
36 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 22  
37 โรงเรียนอุดมวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 22  
38 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 22  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 22  
40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 22  
41 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 22  
42 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 22  
43 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน