ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 23  
29 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 23  
30 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 23  
31 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 23  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 23  
33 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 23  
34 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 23  
35 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 23  
36 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 23  
37 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 23  
38 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 23  
39 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 23  
40 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 23  
41 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 23  
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 23  
43 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 23  
44 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน