ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 13  
17 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 13  
18 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 13  
19 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 13  
20 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 13  
21 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 13  
22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 13  
23 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 13  
24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 13  
25 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 13  
26 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 13  
27 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 13  
28 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 13  
29 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 13  
30 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 13  
31 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 13  
32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 34  
36 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน