ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 97.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 96.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 96.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 96 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 94.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง 16  
17 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91.8 ทอง 19  
20 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.2 ทอง 22  
23 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.6 ทอง 23  
24 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.2 ทอง 27  
28 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนสบจางวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.8 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.4 ทอง 30  
31 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.8 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน