ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.4 ทอง 10  
12 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.6 ทอง 14  
16 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.6 ทอง 20  
22 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.2 ทอง 25  
27 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.2 ทอง 25  
28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.5 ทอง 30  
31 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.2 ทอง 31  
32 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.2 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.2 ทอง 31  
34 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.2 ทอง 31  
35 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 35  
37 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.6 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.4 ทอง 38  
39 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.2 ทอง 39  
40 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.4 ทอง 40  
41 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.6 ทอง 41  
42 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.8 ทอง 42  
43 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.6 ทอง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน