ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.8 ทอง 11  
13 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.8 ทอง 11  
14 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.8 ทอง 11  
15 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.2 ทอง 17  
19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.8 เงิน 20  
21 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.4 เงิน 21  
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.4 เงิน 22  
23 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.8 เงิน 23  
24 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.6 เงิน 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.4 เงิน 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.4 เงิน 25  
27 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.4 เงิน 25  
28 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.2 เงิน 28  
29 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.2 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.6 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.2 เงิน 33  
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.2 เงิน 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน