ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 19  
21 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 21  
24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 21  
25 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 21  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 21  
27 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 21  
28 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 21  
29 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน