ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.67 เงิน 12  
14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.67 เงิน 12  
15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.33 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.33 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68.33 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.67 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.67 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63.33 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61.67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61.67 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 58.33 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 56.67 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 56.67 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 55 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 53.33 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 50 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน