ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.38 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.88 ทอง 7  
8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.5 ทอง 9  
11 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.88 ทอง 14  
15 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.38 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.75 เงิน 19  
21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.25 เงิน 24  
25 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.5 เงิน 26  
27 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.75 เงิน 28  
29 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.63 เงิน 29  
30 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.5 เงิน 30  
31 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.75 เงิน 33  
34 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.75 เงิน 33  
35 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74.63 เงิน 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.38 เงิน 36  
37 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.25 เงิน 37  
38 โรงเรียนสุนทรศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.88 เงิน 38  
39 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.25 เงิน 39  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.75 เงิน 40  
41 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.25 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน