ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.7 ทอง 4  
6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.7 ทอง 4  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.7 ทอง 4  
8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.7 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.7 ทอง 9  
11 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.3 ทอง 11  
13 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.7 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.3 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.3 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.7 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.7 ทอง 19  
21 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.3 ทอง 21  
22 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.3 ทอง 21  
23 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.3 ทอง 21  
24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.6 เงิน 26  
27 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.3 เงิน 28  
29 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 29  
32 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.7 เงิน 32  
33 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.7 เงิน 32  
34 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.3 เงิน 34  
35 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.7 เงิน 35  
36 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.7 เงิน 36  
37 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.3 เงิน 37  
38 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.3 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71.6 เงิน 39  
40 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน