ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 7  
10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 10  
13 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 10  
14 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 10  
15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 15  
18 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 15  
19 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 59 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 49 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 49 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 47 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 46 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 41 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 40 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 39 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 36 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน