ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน