ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 9  
13 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 13  
17 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 20  
23 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 20  
24 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 20  
25 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 20  
26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 26  
29 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 26  
30 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 26  
31 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 26  
32 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 32  
35 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 32  
36 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 32  
37 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 32  
38 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 32  
39 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 32  
40 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน