เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ก.ย. 2557
6 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การเปลี่ยนครูผู้ฝึกสอนในระดับภาค

แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อครู ในระดับภาค จะต้องมีผู้สอนคนเดิมยินยอมด้วย

 
 

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพม. 37  โดยด่วน  เพื่อจะได้ประสานดำเนินการต่อไป ก่อนวันที่  25 พ.ย. 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม.
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป.
ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม.
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป. 

 
 

เอกสารคู่มือในการเข้าระบบ เพื่อเข้าไปเช็คและพิมพ์เอกสารต่างๆในระดับภาค

ลิงค์  http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2012/08/GuideSchool.pdf

 
 

ประกาศ ด่วน

แจ้งเรื่อง "การเปลี่ยนตัวหรือแก้ไขชื่อ ให้ทำการแนบไฟล์ไปกับโปรแกรม ส่วนเอกสารฉบับจริงส่งที่จุดรายงานตัววันแข่ง"

 
 

ประกาศ สำหรับโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค

ในการพิมพ์บัตรประจำตัว จะต้องมีการแทรกรูปถ่ายของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ไปในบัตรประจำตัวด้วย

 
 

ประกาศ ด่วน

แจ้งเรื่อง "การเปลี่ยนตัวหรือแก้ไขชื่อ ให้ทำการแนบไฟล์ไปกับโปรแกรม ส่วนเอกสารฉบับจริงส่งที่จุดรายงานตัววันแข่ง"

กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยสถาบันภาษาไทย สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ได้หารือเกี่ยวกับการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ในงานศิลหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 ว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ท่านได้นำหนังสือนามานุกรม หนังสือวรรรคดีไทย และจะเผยแพร่ให้ถึงครูและนักเรียนจึงอยากให้นำไปแทรกไว้ในการถามตอบวรรณคดี ในส่วนของภาษาไทยโดยทางส่วนกลางจะเป็นจัดทำข้อสอบให้ 20 ข้อ (อ่านวรรณคดีที่เป็น PISA) อยากให้ครูฝึกนักเรียนให้รับรู้ในเรื่องนี้ก่อนเบื้องต้น ส่วนในการแข่งขันระดับชาตินั้นจะไม่มีบรรจุในกิจกรรมแต่มีแทรกเป็นการเปิด เป็นตัวอย่างแบบถามตอบแล้วมีหนังสือเป็นรางวัลและในส่วนของแต่ละภาคท่านก็จะ นำหนังสือไปแจกให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูง จึงขอแจ้งให้กับ สพม.ที่เข้าร่วมการแข่งขันให้ทราบ

 
 

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

.......................
 โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่ 15 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2557
 ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
 ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน 30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้วครับ โดยใช้รหัส และพาสเวิร์ด ที่ใช้ในการลงทะเบียนสู่ระบบ

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ตารางการแข่งขันระดับภาค

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557

แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557

การแข่งขันระดับภาค วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

การแข่งขันระดับชาติ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

เว็บไซด์ตารางการแข่งขัน ระดับภาค ตามลิงค์ข้างล่างครับ
http://www.north64.sillapa.net/sm-center/?name=index&file=time_table_by_date
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 12:58 น.
ประกาศสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา๒๕๕๗ ระดับภาคเหนือ

๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (๕กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.พิริยาลัยแพร่

- กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ. (๕กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน โรงยิม๑๐๐๐ที่นั่ง(อบจ.)

๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์

๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- การงานอาชีพ (๙กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา

- คอมพิวเตอร์(15กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.พิริยาลัยแพร่ และร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์

- หุ่นยนต์(๒กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน โรงยินแฝด (อบจ.แพร่)

๔.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (๖กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.วิไลอุปถัมภ์

๕.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๕กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ห้วยม้าวิทยาคม

๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- สาระทัศนศิลป์ (๗กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.สาธิตเทศบาลเชตวัน

- สาระนาฎศิลป์ (๖กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.สองพิทยาคม

- สาระดนตรี - ดนตรีสากล สถานที่จัดการแข่งขัน ศูนย์กอเปา (อบจ.แพร่)

- สาระดนตรี - ดนตรีไทย สถานที่จัดการแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพสอง

๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(๙กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.นารีรัตน์

๘.กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม(๘กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ลองวิทยา

๙.การศึกษาพิเศษเรียนร่วม สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ลองวิทยา

๑๐.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (๔กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์สถานที่แข่งขันเป็นสถานที่แข่งขันคราวๆ รอการประกาศของสพม.๓๗ อย่างเป็นทางการ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประกาศครับ
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09:24 น.
เกณฑ์การเปลี่ยนตัว

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน ๑ คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้

การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้

๑) ทีม ๒-๓ คนเปลี่ยนตัวได้ ๑ คน

๒) ทีม ๔-๖ คนเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๒ คน

๓) ทีม ๗-๑๐ คนเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๓ คน

๔) ทีม ๑๑-๒๐ คนเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๔ คน

๕) ทีม ๒๐ คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๕ คน


เอกสารในการเปลี่ยนตัวจะต้องเป็นหนังสือออกจากทางโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนแข่งขัน (รายงานตัว)

โดยนำ เรียนประธานศูนย์การแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.
คำสั่งงานสิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กลุ่มดอยสุเทพ ครับ
คำสั่งงานสิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กลุ่มดอยสุเทพ ตามลิงค์นี้เลยครับ
http://www.secondary34.go.th/web34/?name=news&file=readnews&id=9244

http://www.secondary34.go.th/web34/ หนังสือราชการ
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 15:11 น.
เพิ่มเติมสถานที่การแข่งขัน ในบางกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

วันที่แข่งขัน วันที่ 5 กันยายน ๒๕๕๗

- ประเภทการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.ต้น ชั้น 3 อาคาร 3 ห้อง 331

- ประเภทการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.ปลาย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332

- ประเภทการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ (ระดับ ม.ต้น) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333

- ประเภทการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ (ระดับ ม.ปลาย) อาคาร 3ชั้น 3 ห้อง 334

- ประเภทการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ (ระดับ ม.ต้น) อาคาร 3ชั้น 3 ห้อง 335

- ประเภทการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ (ระดับ ม.ปลาย) อาคาร 3ชั้น 3 ห้อง 336

- ประเภทการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ (ระดับ ม.ต้น) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326

- ประเภทการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ (ระดับ ม.ปลาย) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323

- ประเภทการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ (ระดับ ม.ต้น) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337

- ประเภทการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (ระดับ ม.ปลาย) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 14:27 น.
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขัน ในบางกิจกรรม

เนื่องจากมีบางกิจกรรมการแข่งขัน ได้เปลี่ยนห้อง การแข่งขัน จากห้องเดิม มีรายละเอียดดังนี้

-ประเภทการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง (ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย) ณ ห้อง ๔๓๒

-ประเภทการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ (ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย) ณ ห้อง ๔๒๓

-ประเภทการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) (ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย) ณ ห้อง To be Number One

-ประเภทการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย) ณ ห้อง ๔๒๕-ประเภทการแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.ต้น ณ ห้องศูนย์คณิต ๑ (๓๒๒)

- ประเภทการแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับ ม.ปลาย ณ ห้องศูนย์คณิต ๒ (๓๒๓)

- ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับ ม.ปลาย ณ ห้องศูนย์ฝรั่งเศส
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 10:49 น.
การพิมพ์เอกสารนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการตัดสิน สำหรับเจ้าภาพการแข่งขัน
การพิมพ์เอกสารนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการตัดสิน สำหรับเจ้าภาพการแข่งขัน เป็นเป็นเอกสาร DOC1-5 ขอความกรุณาพิมพ์ในระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันที่1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 15:10 น.
การประชุมคณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ใน จันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา13.00 น. ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์
วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 09:41 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัว
ขอหยุดการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ควบคุม ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงวันเวลาการแข่งขันให้ถูกต้องและล่าสุด ดังนั้นจะขอเปิดระบบการพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในเวลา 13.00 น.ของวันที่27 สิงหาคม จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09:21 น.
กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์
ให้ส่งรูปเล่นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6   ภายใน นจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557  ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 
วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 14:55 น.
ปิดการลงทะเบียนทุกกิจกรรรม
กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์
การส่งไฟล์รายละเอียดตารางการแข่งขัน
ประกาศแจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน
สรุปผลการประชุมกรรมการตัดสินทักษะภาษาไทย
แจ้งโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประชุม (ภาษาต่างประเทศที่ 2 )
ขอแจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน
ประกาศ
ประกาศการแข่งขัน คำคม โชดูกุ Cross words A math
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 (กลุ่มดอยสุเทพ)
การติดต่อผ่าน facebook กลุ่ม ดอยสุเทพ
การรับสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,026
จำนวนนักเรียน 2,340
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,337
จำนวนกรรมการ 787
ครู+นักเรียน 3,677
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,464
ประกาศผลแล้ว 182/182 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 21
เมื่อวาน 27
สัปดาห์นี้ 80
สัปดาห์ที่แล้ว 140
เดือนนี้ 428
เดือนที่แล้ว 700
ปีนี้ 5,494
ทั้งหมด 182,487