หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่กลุ่มดอยสุเทพ
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 232 อาคาร 2 5 ก.ย. 2557
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 233 อาคาร 2 5 ก.ย. 2557
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 244 อาคาร 2 5 ก.ย. 2557
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 220 อาคาร 2 5 ก.ย. 2557
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 242 อาคาร 2 5 ก.ย. 2557
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 243 อาคาร 2 5 ก.ย. 2557
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 234 อาคาร 2 5 ก.ย. 2557
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 235 อาคาร 2 5 ก.ย. 2557
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง ศุนย์คณิต ๑ ห้อง ๓๒๒ 5 ก.ย. 2557
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง ศุนย์คณิต ๒ ห้อง ๓๒๓ 5 ก.ย. 2557
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ 5 ก.ย. 2557
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ห้องผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง 5 ก.ย. 2557
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ห้องผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง 5 ก.ย. 2557
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ 6 ก.ย. 2557
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ 6 ก.ย. 2557
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 5 ก.ย. 2557
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้องศูนย์ ฝรั่งเศส 5 ก.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053277151 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ มือถือ 090-9490966 E-mail: airwpcm@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]