หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 127 91 79.82% 17 14.91% 5 4.39% 1 0.88% 114
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 97 59 69.41% 13 15.29% 9 10.59% 4 4.71% 85
3 โรงเรียนสันกำแพง 100 56 58.95% 17 17.89% 10 10.53% 12 12.63% 95
4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 104 48 53.33% 19 21.11% 10 11.11% 13 14.44% 90
5 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 72 34 52.31% 14 21.54% 4 6.15% 13 20% 65
6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 53 33 63.46% 8 15.38% 5 9.62% 6 11.54% 52
7 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 51 26 52% 8 16% 7 14% 9 18% 50
8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 36 23 67.65% 7 20.59% 1 2.94% 3 8.82% 34
9 โรงเรียนหอพระ 65 22 41.51% 8 15.09% 9 16.98% 14 26.42% 53
10 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 57 21 39.62% 13 24.53% 8 15.09% 11 20.75% 53
11 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 43 15 39.47% 8 21.05% 2 5.26% 13 34.21% 38
12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 37 14 41.18% 10 29.41% 6 17.65% 4 11.76% 34
13 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 36 12 37.5% 12 37.5% 2 6.25% 6 18.75% 32
14 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 34 12 38.71% 5 16.13% 7 22.58% 7 22.58% 31
15 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 26 12 46.15% 2 7.69% 6 23.08% 6 23.08% 26
16 โรงเรียนวิชัยวิทยา 26 6 31.58% 5 26.32% 5 26.32% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 12 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
18 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 24 4 20% 4 20% 2 10% 10 50% 20
19 โรงเรียนเมตตาศึกษา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
20 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 21 0 0% 3 17.65% 4 23.53% 10 58.82% 17
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053277151 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ มือถือ 090-9490966 E-mail: airwpcm@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]