หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 104 269 143
2 004 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 72 146 102
3 013 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 127 305 178
4 016 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 97 297 143
5 018 โรงเรียนสันกำแพง 100 245 117
6 019 โรงเรียนหอพระ 65 154 84
7 012 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 51 92 65
8 028 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 1 1 1
9 022 โรงเรียนจิตราวิทยา 0 0 0
10 005 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 53 172 66
11 008 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 36 63 39
12 009 โรงเรียนพระหฤทัย 0 0 0
13 026 โรงเรียนพิงครัตน์ 0 0 0
14 010 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 37 81 50
15 015 โรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม) 0 0 0
16 017 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 34 56 42
17 027 โรงเรียนวิชัยวิทยา 26 44 34
18 025 โรงเรียนสันติศึกษา 0 0 0
19 029 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 12 41 16
20 031 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 24 37 27
21 003 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 57 106 76
22 006 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 26 45 30
23 014 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 36 49 45
24 002 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 43 73 49
25 024 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 0 0 0
26 030 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 1 15 4
27 007 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 0 0 0
28 020 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 21 44 23
29 011 โรงเรียนเมตตาศึกษา 3 5 3
30 021 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 0 0 0
รวม 1026 2340 1337
3677

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053277151 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ มือถือ 090-9490966 E-mail: airwpcm@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]