การรับสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
การรับสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เริ่มวันนี้แล้วครับ
วันศุกร์ ที่ 01 สิงหาคม 2557 เวลา 11:15 น.