การติดต่อผ่าน facebook กลุ่ม ดอยสุเทพ
ทางเลือกการติดต่อ
สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คที่ https://www.facebook.com/groups/914598108567332/
และทางโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 0909490966 สุรินทร์ บุญเลิศ
หรือส่งรายละเอียดมาทางอีเมล์ airwpcm@gmail.com
วันเสาร์ ที่ 02 สิงหาคม 2557 เวลา 10:50 น.