ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 (กลุ่มดอยสุเทพ)

1 – 15 สิงหาคม 2557 ลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนและครู / สมัครกรรรมการตัดสินกิจกรรม

13 – 14 สิงหาคม 2557 ประชุมกรรมการตัดสิน

16 สิงหาคม 2557 ปิดระบบการลงทะเบียน ประกาศกิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขัน

18 – 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ

- โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน

(ต้องมีจดหมายจากโรงเรียน ลงนามโดยผู้อำนวยการ)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

23 สิงหาคม 2557 ปิดระบบ

25 – 30 สิงหาคม 2557 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน / กรรมการตัดสิน / ตารางแข่งขัน (ทุกกิจกรรมจัดพิมพ์เอง)

5 – 6 กันยายน 2557 จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 (กลุ่มดอยสุเทพ)

20 กันยายน 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โอนรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาค

ภายใน 15 พฤศจิกายน 2557 เขตพื้นที่การศึกษาส่งรายชื่อผู้ร่วมการแข่งขันระดับภาค

17 – 19 ธันวาคม 2557 แข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่
วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 12:00 น.